Meditopics FFP3 mond/neus masker Licht en Laser

Ademhalingsbescherming tijdens laseren, voldoet aan de eisen van de LiLa richtlijnen

Inhoud:
per stuk
Artikelnummer:
6032
Aanvullende productinformatie

Dit FFP3 masker kan worden gebruikt bij het laseren voor een effectieve filtratie van deeltjes die niet groter zijn dan submicron deeltjes en wanneer er een ENI 49:2001-ademhalingsbescherming vereist is. De kans is kleiner dat de gebruiker blootgesteld wordt aan micro-organismen in de lucht, het bloed en lichaamsvloeistoffen. Het masker is voor éénmalig gebruik en past perfect op het gelaat. Wanneer het masker juist gedragen wordt, helpt het ook besmetting door uitgeademde organismen te verminderen.

FFP staat voor Filtering Facepiece Particle, oftewel een gezichtsmasker dat deeltjes filtert. Het toegevoegde getal (FFP 1, 2 of 3) drukt uit hoe sterk de ingeademde lucht wordt gefilterd. Hoe hoger het getal, hoe meer bescherming. In de zorg wordt vooral gebruik gemaakt van FFP1 en FFP2-maskers.

Een FFP1 masker draag je als er grote druppels vrijkomen bij praten, hoesten en dergelijke, zoals bij luchtweginfecties of influenza. Doordat deze druppels reletief zwaar zijn, blijven ze minder lang door de lucht zweven en worden ze over een minder grote afstand verspreid.

Een FFP2 masker draag je onder meer bij de behandeling van patiënten met (een verdenking op) TBC. De kleine druppels bij TBC kunnen op grotere afstand van de bron nog iemand besmetten.

Een chirurgisch mond/neusmasker heeft als doel om de uitgeademde lucht van de drager te filteren en de omgeving van de drager te beschermen tegen druppels die ontstaan bij spreken, hoezen en niezen. Het is niet geschikt als ademhalingsbeschermingsmasker.

Een mondneusmasker met een ventiel beschermt minder goed dan een masker zonder ventiel.

Gebruiksaanwijzing

1. Zoals bij het gebruik van elk masker moet de drager geïnstrueerd worden, zodat hij weet hoe het product juist gebruikt wordt.
2. Verlaat de ruimte onmiddellijk indien: 
            - u moeilijkheden ondervindt bij het ademhalen; 
            - u zich duizelig of onwel voelt.
3. Zet het masker af en vervang het als het besmeurd wordt met bloed of ander besmettelijk materiaal, als het beschadigd is of bij de verandering van dienst.

Let op: gebruik dit masker niet met een baard of ander gezichtshaar dat de afsluiting tussen het gelaat en de maskerrand kan verminderen.

Opzetinstructies

1. De neusbeugel bevindt zich in het bovenste filterdeel. Vorm de neusbeugel voor door het licht in het midden te buigen. Houd het masker in de hand en trek het uiteinde van het onderste filterdeel uit om het masker te vormen.
2. Keer het masker om zodat de hoofdbanden zichtbaar worden.
3. Plaats de kin in het masker. De hoofdbanden moeten los van elkaar zijn, trek de hoofdbanden dan één voor één over het hoofd.
4. Breng de onderste band onder de oren en de bovenste op de kruin van het hoofd. Trek met beide handen aan boven- en onderkant van het masker tot een comfortabele pasvorm verkregen wordt.
5. Gebruik beide handen om de neusbeugel te vormen naar het onderste deel van de neus. Als u de beugel met één hand indrukt, kan dit resulteren in een minder effectieve afdichting.
6. De aansluiting van het masker op het gezicht dient gecontroleerd te worden vóór dat men het masker bij het werk gaat gebruiken:

Randafdichtingstest

a. Bedek met beide handen de voorzijde van het masker en zorg ervoor dat het masker op z’n plaats blijft;
b. Adem goed uit. Als er lucht ontsnapt rond de neus, pas dan de positie van neusbeugel aan zoals aangegeven in stap 5. Als er lucht ontsnapt aan de rand van het masker, herschik dan de hoofdbanden op uw hoofd. Indien u geen goede afdichting kunt verkrijgen, betreed de verontreinigde ruimte dan niet. Raadpleeg uw supervisor of veiligheidsdeskundige.

Waarschuwingen
1. Indien tijdens de volledige periode van blootstelling niet alle instructies en waarschuwingen omtrent het gebruik van dit masker nageleefd worden, kan de doeltreffendheid ervan verminderen.
2. Dit product sluit het risico op het oplopen van een ziekte of een infectie niet uit. Vervang het masker onmiddellijk als het met bloed of andere lichaamsvloeistoffen besmeurd is.
3. Gebruik het alléén in goed geventileerde ruimten waar voldoende zuurstof (19,5%) aanwezig is om te  kunnen ademhalen.
4. Wijzig, verander of repareer dit masker nooit !!!
5. Dit product beschermt de drager niet tegen gassen en nevels zoals glutaaraldehyde.
6. Gebruik het masker niet wanneer concentraties van verontreinigde lucht een rechtstreeks gevaar vormen voor het leven en de gezondheid.